Psykolog i Paris

Legitimerad psykolog erbjuder psykoanalytiskt orienterade psykoterapier på svenska, engelska och spanska i centrala Paris och online.


Efter att ha avlagt psykologexamen vid Göteborgs Universitet har jag arbetat närapå ett decennium i privat regi och inom vuxenpsykiatrin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Min kliniska erfarenhet som psykolog har gett mig en fördjupad och nyanserad inblick i människans varierade villkor och öden, samt en lyhördhet inför den enskildes historia, situation och lidande.

Parallellt med mitt kliniska arbete har jag ägnat mig åt att skriva om psykoanalys, filosofi och humaniora. Jag har publicerat böcker och artiklar på svenska, engelska och spanska. I min bok Speculating on the Edge of Psychoanalysis: Rings and Voids (Routledge, 2023) fördjupar jag mig i existentiella, filosofiska, estetiska och teologiska frågor såsom ensamhet och döden, sorg och melankoli, skapande och poesi, sanning och varat, och förbinder dem till psykoanalytisk teori och praktik. Jag är redaktör för antologin Freud och dödsdriften (TankeKraft, 2021) som kretsar kring människans förhållande till döden och hennes egen inneboende destruktivitet.


För tidbokning och kontakt kan jag nås på pablo.s.lerner@gmail.com.

Min mottagning ligger på 73 rue de Turenne, 75 003 Paris.

Digitala sessioner äger rum via Zoom alternativt telefon.


Psykologlegitimation utfärdad av Socialstyrelsen i Sverige och ADELI i Frankrike.

Masterexamen i psykologi vid Göteborgs Universitet.

Kandidatexamen i teknisk fysik vid Chalmers tekniska högskola.