Om psykoterapi

Jag arbetar utifrån psykodynamisk och psykoanalytisk grund. Den huvudsakliga skillnaden består i frekvens och intensitet: psykodynamiska terapier har en frekvens på 1-2 sessioner per vecka medan en psykoanalytisk terapi i regel bedrivs 3 eller fler gånger i veckan. I bägge terapiformerna uppmanas du att tala så fritt som möjligt i syfte att utforska och upptäcka de djupare skälen till ditt lidande. Under terapins gång friläggs en rad inre konflikter: vare sig vi vet det eller inte kommer vi snart att inse att vi vill inte känna det vi känner, inte veta vad vi vet, inte vilja vad vi vill, inte vara det vi är. Vi bär alla på inre barriärer som hindrar oss från att ha fri åtkomst till oss själva och nå fram till lidandets och önskningarnas grund. Det är först när denna grund står öppen som vi vinner tillgång till förmågan till sorg och försoning genom tillkomsten av ett tal som möjliggör en återupptäckt av de delar av oss själva som vi gått miste om med åren: ett tal som läker och befriar.