Om mig

Efter att ha avlagt psykologexamen vid Göteborgs Universitet har jag arbetat närapå ett decennium i privat regi i Stockholm, Paris och Göteborg samt inom vuxenpsykiatrin. Min kliniska erfarenhet har gett mig en fördjupad och nyanserad inblick i människans varierade villkor och öden, samt en lyhördhet inför den enskildes historia, situation och lidande.

Jag arbetar utifrån psykoanalytisk och psykodynamisk grund och bedriver terapier på svenska, engelska och spanska.


Psykologlegitimation utfärdad av Socialstyrelsen i Sverige och ADELI i Frankrike.

Masterexamen i psykologi vid Göteborgs Universitet.

Kandidatexamen i teknisk fysik vid Chalmers tekniska högskola.