Pablo Lerner

Written by pablo on 5 March, 2021 in with no comments.

SV / EN / ES

Legitimerad psykolog verksam i centrala Paris. Bedriver psykoanalytiska psykoterapier på min mottagning och online på svenska, engelska och spanska. Skriver om psykoanalys, filosofi och humaniora. Aktuell med boken Speculating on the Edge of Psychoanalysis: Rings and Voids (Routledge, 2023). Redaktör för antologin Freud och dödsdriften (TankeKraft förlag, 2021).

Kontakt och tidsbokning: pablo.s.lerner@gmail.com

Publikationer

Pablo Lerner, Speculating on the Edge of Psychoanalysis: Rings and Voids (New York/London: Routledge, 2023). (Länk till förlaget)

Pablo Lerner, “On God and Gods”, Paletten vol 331 (2023), 34-38.

Pablo Lerner, “Beyond Silence: On the Absence of God in the Films of Ingmar Bergman”, i Vanessa Sinclair (red.), Psychoanalytic Perspectives on the Films of Ingmar Bergman: From Freud to Lacan and Beyond (New York/London: Routledge, 2022).

Pablo Lerner, “Il Vicolo di Vico”, Tidskriften Kritiker vol 61-62 (2021), 44-49.

Pablo Lerner, “The Pleasure Principle: The Epistemological Symptom of Psychoanalysis”, European Journal of Psychoanalysis vol 8 nr 2 (2021). (Läs här)

Pablo Lerner & Tobias Wessely (red.), Freud och dödsdriften (Simrishamn: TankeKraft, 2021). (Länk till förlaget)

  • Pablo Lerner, “Sigmund/Freud”. (Läs här)
  • Pablo Lerner, “Bortom konstansprincipen”.
  • Catherine Malabou, “Dödsdrift och anarki”, övers. Pablo Lerner.
  • Dany Nobus, “‘Si Fractus Illabatur Orbis…‘ Om Freuds ‘bortom’, narcissismen och utplåningens lustar”, övers. Pablo Lerner.
  • Derek Hook, “Dödsdriften redux: En žižekiansk kartläggning av Lacans dödsdrift”, övers. Pablo Lerner.
  • Lorenzo Chiesa, “Anthropie: Bredvid lustprincipen”, övers. Tobias Wessely & Pablo Lerner.

Pablo Lerner, “Intuition”, Glänta nr 1-2 (2020), 62-65.

Tobias Wessely & Pablo Lerner, “The emphasis on the unconscious is back. An interview with Bruce Fink”, Scandinavian Psychoanalytic Review vol 41 nr 1 (2018), 44-51.

O. Åkerlund, E. J. Lindgren, J. Bergsten, B. Grevholm, P. Lerner, R. Linscott, C. Forssén, L. Platter, “The Similarity Renormalization Group for Three-Body Interactions in One Dimension”, European Physics Journal A vol 47 nr 10 (2011), 122.

Legitimerad psykolog (utfärdad av Socialstyrelsen i Sverige och ADELI i Frankrike).

Masterexamen i psykologi vid Göteborgs universitet.

Kandidatexamen i teknisk fysik vid Chalmers tekniska högskola.