Pablo Lerner

Written by pablo on 5 March, 2021 in with no comments.

SV / EN

Legitimerad psykolog bosatt i Paris. Bedriver psykoanalytiska psykoterapier på svenska, engelska och spanska. Skriver om psykoanalys, filosofi och humaniora. Redaktör för antologin Freud och dödsdriften (TankeKraft förlag, 2021). Aktuell med boken Speculating on the Edge of Psychoanalysis: Rings and Voids (2023).

Kontakt: pablo.s.lerner@gmail.com

Publikationer

Pablo Lerner, “Beyond Silence: On the Absence of God in the Films of Ingmar Bergman”, i Vanessa Sinclair (red.), Psychoanalytic Perspectives on the Films of Ingmar Bergman: A Freudian-Lacanian Lens (New York/London: Routledge, 2022).

Pablo Lerner, “Il Vicolo di Vico”, Tidskriften Kritiker vol 61-62 (2021), 44-49.

Pablo Lerner, “The Pleasure Principle: The Epistemological Symptom of Psychoanalysis”, European Journal of Psychoanalysis vol 8 nr 2 (2021). (Läs här)

Pablo Lerner & Tobias Wessely (red.), Freud och dödsdriften (Simrishamn: TankeKraft, 2021). (Länk till förlaget)

  • Pablo Lerner, “Sigmund/Freud”. (Läs här)
  • Pablo Lerner, “Bortom konstansprincipen”.
  • Catherine Malabou, “Dödsdrift och anarki”, övers. Pablo Lerner.
  • Dany Nobus, “‘Si Fractus Illabatur Orbis…‘ Om Freuds ‘bortom’, narcissismen och utplåningens lustar”, övers. Pablo Lerner.
  • Derek Hook, “Dödsdriften redux: En žižekiansk kartläggning av Lacans dödsdrift”, övers. Pablo Lerner.
  • Lorenzo Chiesa, “Anthropie: Bredvid lustprincipen”, övers. Tobias Wessely & Pablo Lerner.

Pablo Lerner, “Intuition”, Glänta nr 1-2 (2020), 62-65.

Tobias Wessely & Pablo Lerner, “The emphasis on the unconscious is back. An interview with Bruce Fink”, Scandinavian Psychoanalytic Review vol 41 nr 1 (2018), 44-51.

O. Åkerlund, E. J. Lindgren, J. Bergsten, B. Grevholm, P. Lerner, R. Linscott, C. Forssén, L. Platter, “The Similarity Renormalization Group for Three-Body Interactions in One Dimension”, European Physics Journal A vol 47 nr 10 (2011), 122.


Lyssna/se på samtal om döden på podcasten “Rendering Unconscious”.

Legitimerad psykolog.

Masterexamen i psykologi vid Göteborgs universitet.

Kandidatexamen i teknisk fysik vid Chalmers tekniska högskola.