Legitimerad psykolog

Psykodynamisk terapi och psykoanalys på Södermalm i Stockholm.

Varför psykoterapi?
Det finns många anledningar till att söka terapi. Man kan plågas av känslor av nedstämdhet och ångest och kämpa med att hålla huvudet över ytan. Man kan fastna i en kris och stå vilsen inför livets nya utmaningar och villkor. Man kan drabbas av en förlust och inte lyckas släppa taget, nå fram till sorg och försoning. Smärtsamma erfarenheter som man ansträngt sig för att hålla på avstånd kan göra sig påminda på nytt. Och man vet inte hur man ska ta sig vidare, orientera sig i livet, lindra lidandet, bearbeta sin historia och känna sig tillfreds med sig själv och livet.

I terapi försöker man fördjupa sin förståelse för sig själv, sitt lidande och sin historia. Man arbetar tillsammans med en psykolog för att vinna större tillgång till sitt inre liv, nå fram till lidandets ursprung och grund, räta ut frågetecken rörande det förflutna och framtiden och tala på ett sätt som läker och befriar.

Terapi med mig
Jag erbjuder psykodynamiska terapier och psykoanalyser. Den huvudsakliga skillnaden består i frekvens och intensitet: i psykodynamiska terapier träffas vi i regel 1-2 gånger/vecka och i psykoanalyser oftare än så. I bägge former kan du välja mellan att sitta mitt emot mig eller att lägga dig på divanen. Gemensamt för båda terapiformerna är att du uppmuntras tala så fritt som möjligt i syfte att utforska och därmed få större tillgång till ditt inre liv: du upptäcker dig själv. Ditt lidande betraktas inte som ett objektivt symptom utan som betydelsebärande, som ett uttryck för skeenden som äger rum i inom dig. Vi utforskar hur dina önskningar, livsmönster, betydande relationer och din upplevelse av dig själv och av världen formats och färgas av det förflutna, i synnerhet av händelser och relationer som har gjort ont och lämnat kvar oläkta sår och ouppfyllda önskningar. Under utforskandet finner vi knutar som behöver lösas upp, mönster som behöver brytas, sår som behöver läkas, förluster som behöver sörjas och önskningar som behöver bejakas. Dina nya insikter hjälper dig att orientera dig i förhållande till nutiden och framtiden.

Jag bedriver terapier på svenska, engelska och spanska.

Min mottagning ligger på Götgatan 15 på Södermalm i Stockholm.

Om mig
Jag är legitimerad psykolog som genomgått en femårig psykologutbildning vid Göteborgs Universitet. Min psykologlegitimation har utfärdats av Socialstyrelsen i Sverige och ADELI i Frankrike. Jag har bedrivit psykoterapier närapå ett decennium i privat regi i Stockholm, Paris och Göteborg och har mångårig erfarenhet av arbete inom vuxenpsykiatrin. Under åren har jag samlat på mig erfarenhet av alla sorters psykiskt lidande och har därigenom utvecklat en fördjupad och nyanserad inblick i människans varierade villkor och livsöden, samt en lyhördhet inför den enskildes historia, situation och lidande.

Utöver mitt kliniska arbete har jag publicerat böcker, artiklar och bokkapitel på svenska, engelska och spanska. I min bok Speculating on the Edge of Psychoanalysis (Routledge, 2023) skriver jag bland annat om sorg, melankoli, ensamhet, döden, skapande och flera filosofiska, teologiska och estetiska frågor. Jag är redaktör för antologin Freud och dödsdriften (TankeKraft, 2021) som kretsar kring människans förhållande till döden och hennes egen inneboende självdestruktivitet.

Masterexamen i psykologi vid Göteborgs Universitet.
Kandidatexamen i teknisk fysik vid Chalmers tekniska högskola.
Psykologlegitimation utfärdad av Socialstyrelsen i Sverige och ADELI i Frankrike.